เครื่องอ่านรหัสไมโครชิพรุ่นเล็ก (RFID TAG Pocket Reader)

เป็นเครื่องอ่านรหัสไมโครชิพที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกในการใช้นอกสถานที่ มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และราคาประหยัด สามารถอ่านรหัสไมโครชิพได้ 3 ชนิดคือ ISO, FECAVA และ AVID ใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline Battery) ขนาด 9 โวลต์ (หาเปลี่ยนได้ทั่วไป) แสดงผลด้วยจอ LCD. เป็นตัวเลขและตัวอักษรตามที่กำหนดในไมโครชิพ เครื่องสามารถปิดการทำงานเองได้ หากไม่มีการใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS)

ช่วงคลื่นที่ใช้งาน 125 KHz ถึง 134.2 KHz
อุณหภูมิในการเก็บรักษา 20 C ํ ถึง 70 C ํ
พลังงาน ใช้ถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline Battery) ขนาด 9 โวลต์
การแสดงผล จอ LCD. แสดงตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 บรรทัดๆละ 16 ตัว
ความสามารถในการอ่าน ISO, FECAVA และ AVID Microchip
ขนาดของเครื่อง กว้าง 80 ม.ม.X ยาว 160 ม.ม.X หนา 24 ม.ม.
น้ำหนัก 200 กรัม
ระยะในการอ่าน 12 mm. Tag-=3.0" 14.5 mm. Tag=3.5 "
การใช้งาน มากกว่า 3,000 ครั้งต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อน
MiniTracker