ขั้นตอนการติดตั้งไมโครชิพ

1. แจ้งความประสงค์ของท่านที่คลินิกสัตวแพทย์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ที่เป็นศูนย์ติดตั้งไมโครชิพ (ดูได้จากป้ายศูนย์ติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิกส์)

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

3. สัตวแพทย์ตรวจสอบในขั้นแรกว่าสัตว์เลี้ยงมีไมโครขิพหรือไม่

4. สัตวแพทย์เตรียมไมโครชิพชนิดปลอดเชื้อ และตรวจสอบหมายเลขไมโครชิพว่าตรงกับหมายเลขบนสติกเกอร์หรือไม่

5. สัตวแพทย์ทำการฉีดไมโครขิพให้สัตว์เลี้ยง ในกรณีสุนัข-แมว จะฉีดที่ตำแหน่งกึ่งกลางแนวหลังระหว่างสะบักทั้ง 2 ข้าง

6. ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายว่าไมโครชิพได้อยู่ที่ตัวสัตว์แล้ว

7. สัตวแพทย์ออกบัตรประจำตัวสัตว์ให้สัตว์เลี้ยงที่มีการระบุหมายเลขไมโครชิพที่ตรงกับในตัวสัตว์

8. สัตวแพทย์ส่งข้อมูลสัตว์ให้บริษัทฯ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถสืบค้นได้ในกรณีพบสัตว์พลัดหลงได้ที่ www.pettracthai.com