เครื่องหมายระบุตัวสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ STERINE IDENTITY TAGS
(MICROCHIP)

         ไมโครชิพเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระบุตัวสัตว์ชนิดถาวร สามารถใช้กับสัตว์ทุกประเภท บรรจุอยู่ในเข็มที่ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อด้วยวิธี Gas Sterilization ทำให้มีความสะดวก ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานยาวนาน

         ไมโครชิพในสัตว์เลี้ยงใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Radio Frequency Identification (RFID) ทำงานโดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลตัวเลขที่อยู่ภายในไมโครชิพ ให้กับเครื่องอ่าน (Reader) โดยเครื่องอ่านไมโครชิพจะทำหน้าที่ในการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเพื่อกระตุ้นให้ไมโครชิพได้รับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และส่งข้อมูลให้กับเครื่องอ่านไมโครชิพ โดยใช้คลื่นวิทยุเป็นตัวกลางในการสื่อสาร จากนั้นเครื่องอ่านไมโครชิพจะทำการแปลงข้อมูลและแสดงผลที่หน้าจอ LCD ของเครื่องอ่าน

คุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS)

ช่วงคลื่นในการใช้งาน 134.2 KHZ
อุณหภูมิในการใช้งาน -16 ํC ถึง 80 ํC
ขนาดไมโครชิพ 12.00 ม.ม. x 2.10 ม.ม., 8.00 ม.ม. x 2.10 ม.ม. และ 8.00 x 1.50 ม.ม.
อายุการใช้งาน 75 ปี
ระยะเวลาการแสดงผล น้อยกว่า 39 milliseconds
พลังงานที่ใช้ ไม่มีแหล่งพลังงานภายใน (เป็นการกระตุ้นจากเครื่องอ่านไมโครชิพ)
การแสดงผล ตัวเลขและตัวอักษรจำนวน 15 ตัว
ความคงทนต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทนทานต่อสนามแม่เหล็กและรังสี X-Ray
การบรรจุ บรรจุอยู่ในเข็ม ห่อหุ้มด้วยซองพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์
การทำให้ปลอดเชื้อ ทำให้ปลอดเชื้อด้วยวิธี Gas Sterilization
microchip