ศูนย์ติดตั้งไมโครชิพ ภาคใต้

กระบี่

  โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพกระบี่
48 ถ.มหาราช ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 075-663-889

ชุมพร

  คลินิกละแมสัตวแพทย์
36 หมู่ 10 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
โทร. 077-559-238

ตรัง

  โรงพยาบาลสัตว์ ตรัง
184/1-3 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075-224-112, 089-645-3636

นครศรีธรรมราช

  โรงพยาบาลสัตว์ นครศรีธรรมราช
24/1-6 ซ.วิชิตเทรดดิ้ง ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-324-471, 075-345-576

พังงา

  โรงพยาบาลสัตว์รุ่งวัฒนา
86 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร. 076-581-834

พัทลุง

  ยุทธชาติรักษ์สัตว์
19/26 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 074-616-838, 081-613-1835

ภูเก็ต

  โรงพยาบาลสัตว์ อ่าวฉลอง
27/10 หมู่ 7 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 084-246-6732 ,081-866-6732, 081-895-3277

  โรงพยาบาลสัตว์ เจ้าฟ้าอันดามัน
8/28-29 หมู่ 9 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 076-283-365, 087-974-9272, 083-501-8488

  เจ แอนด์ ดี คลินิกรักษาสัตว์
12/18 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 076-283-342, 089-058-0280

 โรงพยาบาลสัตว์ ภูเก็ต
69 หมู่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-222-362,081-893-6355

  คลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง
55/735 ภูเก็ตวิลล่า ดาวรุ่ง ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-245-913

  มูลนิธิช่วยสัตว์ภูเก็ต
13/7 หมู่ 3 ถ.ขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-264-504

  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก(เขารัง)
14/4 ถ.แม่หลวน (ใกล้ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-211-549, 081-891-1582

  คลินิกบ้านสัตวแพทย์
86/2 หมู่.4 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 (ตรงข้ามปอมินิมาร์ต)
โทร.  076-381-679, 081-397-9119, 086-344-6234

  หมอปูสัตวแพทย์
3/9 หมู่. 4 ถ.ใสยอน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 083-102-5606 โทรสาร 076-226-686

  คลีนิกบ้านสัตว์เลี้ยง
287/13 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 076-274-353, 086-682-2557

  มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (SOIDOG)
167/9 หมู่.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140
โทร. 081-788-4222 โทรสาร 076-616-240

  คลินิกรักษาสัตว์กะทู้ (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
15/28 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 076-323-012, 086-952-1813

  เพ็ทแลนด์สัตวแพทย์
9/1 หมู่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทร. 089-814-4845

   เพ็ทบุรีรักษาสัตว์
38/51 (กรีนวิวรีสอร์ท) ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 076-345-618, 081-8916765

ระนอง

  คลินิกสัตวแพทย์
206/28 ถ.ท่าเมือง อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 077-835-228

สุราษฎร์ธานี

  ชนกสัตวแพทย์
10 ค. ซ.ราษฎร์อุทิศ 9 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-216-665, 081-536-0555

  บ้านหมาริมเล
16/10-11 หมู่5 ถ.รอบเกาะบางรักษ์-พระใหญ่ ต.บ่อพุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 077-417-449, 085-882-2334

สงขลา

  โรงพยาบาลสัตว์ สุรศักดิ์
1578 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-421-217-9, 081-698-6786

   คลินิกรักษาสัตว์หมอเลี้ยบ
1062 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ข้างธ.ออมสินสาขาหาดใหญ่ใน)
โทร. 085-892-5919

ศูนย์ติดตั้งท่านสามารถรับบริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิกส์(ไมโครชิพ) ตามมาตรฐาน ISO ให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านได้จากสถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านท่านที่มีเครื่องหมายนี้