สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เพ็ทแทรคไทย จำกัด
    68/932 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์
    ต.บางกระสอ อ.เมือง
    จ. นนทบุรี 11000
    โทรศัพท์ 02-965-5020 ,081-845-4203
    โทรสาร 02-965-5022
    Email: pettracthai@hotmail.com