ศูนย์ติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเหนือ

กำแพงเพชร

  จิรพันธ์สัตวแพทย์
233 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 094-377-733

เชียงราย

  โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงอานนท์
20/3 หมู่ 14 ถ.สันโค้งหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-756-394

  โรงพยาบาลสัตว์์สหมิตร
109/4-6 ถ.สหมิตร อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-716-840 (เปิด 24 ช.ม.)

 คลินิกบ้านรักสัตว์เพ็ทโฮม
177/3-4 หมู่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 085-868-9900, 053-703-803

 คลีนิคหมายิ้ม
123 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 089-108-7309, 053-772-709

เชียงใหม่

  โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อพูน
242 (ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม) ถ.วัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-200-537

  โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากะแมว
255/10-12 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-204-215, 053-205-155, 081-653-5007

  โรงพยาบาลสัตว์หมอนุก
164/69 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-818-905

  คลินิกรักษาสัตว์แม่โจ้
190/11 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 089-711-4869

  โรงพยาบาลสัตว์ฟ้าใส
348 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 053-014-216

  คลินิกรักษาสัตว์สันทราย
190/11 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-878-045

  โรงพยาบาลเอ็นดูรักษาสัตว์
128, 130 ถ.วงแหวนศาลากลาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-890-797, 081-603-2419

ตาก

 สามชัยสัตวแพทย์
105 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 055-511-810

 มนัสสัตวแพทย์
820/5 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 086-936-2719

พิษณุโลก

  วัดใหญ่สัตวแพทย์
36/28-29 สี่แยกประตูมอญ ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-252-826, 055-214-885 081-785-9377

 สุพจน์สัตวแพทย์
75/11-12 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-219-525 081-972-7271

 โรงพยาบาลสัตว์ พิษณุโลก
628 ถ.พิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-304-330-1, 081-604-5604

 สุรพลสัตวแพทย์
83/179 ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-6812, 081-675-0687

logoท่านสามารถรับบริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิกส์(ไมโครชิพ) ตามมาตรฐาน ISO ให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านได้จากสถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านท่านที่มีเครื่องหมายนี้