คำถาม-คำตอบ

หากเราจะฉีดไมโครชิพให้กับลูกสุนัข ควรเริ่มต้นอายุเท่าใด

เนื่องจากไมโครฃิพมีขนาดเล็ก จึงสามารถฉีดในสัตว์ที่มีขนาดเล็กได้อย่างปลอดภัย ลูกสุนัขอายุสัด 30-45 วันก็สามารถทำได้

การฉีดไมโครชิพจะมีผลข้างเคียงหรือไม่อย่างไร

ไมโครชิพไม่มีผลข้างเคียงต่อสัตว์ แต่การรักษาความสะอาดของการฉีดมีความสำคัญมาก หากเข็มสกปรกจะทำให้เกิดฝีขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องให้สัตวแพทย์เท่านั้นเป็นผู้ฉีดไมโครชิพ

เราจะทำไมโครชิพได้ที่ไหน และมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

ท่านสามารถเลือกสถานพยาบาลสัตว์จากศูนย์ติดตั้ง หรือสอบถามได้ที่ 0-2954-2220 ส่วนค่าใฃ้จ่ายประมาณ 500 บาท ต่อตัว

ไมโครชิพ ระบบ ISO คืออะไร PETtrac มีจำหน่ายหรือไม่

ไมโครชิพระบบ ISO เป็นไมโครชิพระบบใหม่ที่ใช้ในการทำเครื่องหมายสำหรับสุนัขและแมว จะประกอบด้วยต้วเลข 15 หลัก มี 3 หลักแรกระบุถึงประเทศหรือบริษัท และเลข 12 หลักถัดมาจะเป็นประจำตัวสัตว์นั้นๆ ไมโครชิพของ PETtrac เป็น ISO CHIP ของ AVID โดยมหมายเลขรหัสบริษัท คือ 977 เป็นไมโครชิพมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลก

เครื่องอ่านไมโครชิพ (Reader) ของ PETtrac สามารถอ่านไมโครชิพอะไรได้บ้าง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 บริษัทได้นำไมโครชิพมาเสนอแล้วจำนวน 3 รุ่น คือ

  1. AVID CODE เป็นรหัสที่ประกอบด้วยตัวอักษร AVID และเลขหมายอีก 9 ตัว โดยมีเครื่องหมาย * คั่นทุกๆ 3 ตัวเลข เช่น AVID*123*456*789 หรือ TN*123*456*789
  2. FECAVA CODE เป็นรหัสที่มีตัวเลข 9 ตัวติดกัน และมีตัวอีกษร A ต่อท้าย เช่น 123456789A
  3. ISO CODE เป็นรหัสที่ประกอบด้วยต้วเลข 15 หลัก โดยมี 3 หลักแรกระบุถึงประเทศหรือบริษัท และตามด้วยรหัสประจำตัวสัตวอีด 12 ตัว เช่น 971.111222333444
ปัจจุบันเครื่องอ่านรหัสไมโครชิพ (Reader) ทุกรุ่นของ PETtrac สามารถอ่านไมโครชิพได้ ทั้ง 3 ระบบ ดังนั้นท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดการตรวจสอบ และReader ของ PETtrac มีผู้ใช้มากกว่า 300 เครื่อง ในขณะนี้บริษัทฯให้บริการดูแลรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องอ่านไมโครชิพโดยวิศวกรผู้เชี่่่ยวชาญตลอดอายุการใช้งาน และมีเครื่องสำรองให้ท่านใช้งานระหว่างการซ่อมแซม

การฉีดไมโครชิพให้สัตว์เลี้ยง เหตุใดต้องส่งข้อมูลให้กับ PETtrac

การฉีดไมโครชิพเป็นเพียงการติดหมายเลขให้กับสัตว์เลี้ยง หรือเรียกว่าการทำ Identification จากนั้นเราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของตัวสัตว์เจ้าของ และสัตว์แพทน์ผู้ฉีดไมโครชิพเข้าไว้ในระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะสามารถเรียกหารายละเอียดนี้ได้ในกรณีที่สัตว์พลัดหลง การทำ Identification โดยไม่เก็บในระบบฐานข้อมูลกลางจะไม่ก่อประโยชน์ต่อตัวสัตว์เลย สำหรับการทำไมโครชิพของ PETtrac ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของสัตว์ได้จากเว็บไซต์ www.pettracthai.com เพียงกรอกหมายเลขไมโครชิพของสัตว์พลัดหลง ก็สามารถเรียกดูข้อมูลเจ้าของสัตว์ได้ทันที่

ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องทำไมโครชิพเพียงใด

แม้ว่าจะยังไม่มีการบังคับใช้ไมโครชิพกับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ แต่ก็มีบางหน่วยงานที่ระบุให้มีการทำไมโครชิพแล้ว เช่น

  • สัตว์เลี้ยงที่เดินทางไปต่างประเทศ
  • สุนัข No Record ที่ต้องการขอใบ Pedigree จากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย)