ศูนย์ติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

  คลินิกสองสัตวแพทย์
144/1 หมู่ 16 ถ.บูรณะเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 081-804-0600

  ณรงค์สัตวแพทย์
171/301-303 ถ.ประชาสโมสร เยื้องซอยธารทิพย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-246-013

นครราชสีมา

  ปริญญาสัตวแพทย์
68 ถ.กุดั่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-244-554, 086-260-0478

  คลินิกรักสัตว์
395 หมู่ 5 ถ.สืบศิริ ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-353-167, 081-790-5160, 086-877-4168

  โรงพยาบาลสัตว์ 24
528/2-3 ถ.หน้าโรงพยาบาลมหาราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 086-871-8618, 081-486-8112

  โรงพยาบาลสัตว์นครราชสีมา
1340/6-7 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-253-083, 081-266-2877

  โรงพยาบาลสัตว์บุ่งตาหลั่ว
98 ถ.พิบูลละเอียด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-275-377, 081-785-9377 เปิดบริการทุกวัน 08.00-21.00 น.

  โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง
840/1-3 ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 044-316-212, 089-865-8865

บุรีรัมย์

  คลินิกรักษาสัตว์อดิศรสัตวแพทย์
68 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 044-621-124, 084-828-8665

มหาสารคาม

  คลินิกรักษาสัตว์มหาสารคาม
257/2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 043-711-383

  โรงพยาบาลสัตว์ ม.ใหม่ ประชาขวัญ
461/6-7 หมู่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทร. 043-970-097

ศรีสะเกษ

  โรงพยาบาลสัตว์ศรีสะเกษ
778/4 ถ.ราชการรถไฟ 4 ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-612-591

หนองคาย

  เนติพงษ์สัตวแพทย์
888/7 หมู่ 10 ถ.ประจักษ์ (หน้าวัดโพธิ์ชัย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-423-021, 081-661-0297, 081-670-4835

อุดรธานี

  โรงพยาบาลสัตว์ศรีนคร
40/8-10 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-327-898

  ยรรยงสัตวแพทย์
631 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-342-788

  โรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ท
1/8 ถ.สนามบินพาณิชย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-346-396, 080-744-6006

อุบลราชธานี

  ธนวุฒิสัตวแพทย์
34/2 ถ.พิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-245-575

  จิราวรรณสัตวแพทย์
69 บ.ดอนกลาง ถ.ชยางกรู ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 087-255-2799

  โรงพยาบาลสัตว์อุบลราชธานี
236 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-250-969

logoท่านสามารถรับบริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิกส์(ไมโครชิพ) ตามมาตรฐาน ISO ให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านได้จากสถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านท่านที่มีเครื่องหมายนี้